Setting up Irish language community radio in Northern Ireland

Posted by & filed under Licensing.

Raidió Fáilte 107.1fm would like to invite you to attend a meeting in
Culturlann McAdam Ó Fiaich in Belfast on 22 September 2011 at 2:00 pm
to discuss the setting up a network of Irish language community radio
stations in areas throughout the north. OFCOM will be offering a three
month period to receive applications for  community radio licences
early in 2012 and as opportunities to make such applications are quite
infrequent, Raidió Fáilte wishes to ensure that any Irish language
group interested in making such an application will be properly
prepared to do so. Persons with some experience of the application
process and of practical radio broadcasting issues will be available
to give information and answer questions. Please contact me as soon as
possible to let me know whether you, or someone from your group will
attend the meeting.

A chairde,

Raidió Fáilte 107.1fm ag tabhairt cuireadh duit freastal ar
chruinniú i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste ar 22 Meán
Fómhair 2011 ar 2:00 i.n. le ceist raidió pobail lán-Ghaeilge a phlé.
Beidh tréimhse trí mhí ann luath i 2012 nuair a bheidh OFCOM ag
tabhairt an deis do ghrúpaí, iarratais do cheadúnas raidió pobail a
chur isteach agus tá Raidió Fáilte ag iarraidh go mbeidh grúpaí
Gaeilge ullmhaithe le hiarratais s’acu a dhéanamh. Beidh saineolaithe
ar leith ag an chruinniú le heolas a scaipeadh agus le ceisteanna a
fhreagairt faoin phróiseas. Tar ar ais chugam go luath, le do thoil,
le rá an mbeidh tú nó duine ó do ghrúpa i láthair ag an chruinniú.

Seol an teachtaireacht seo ar aghaidh chuig duine ar bith a mbeadh
suim acu ann le do thoil/Please forward this message to any group or
individual who may be interested.

Go raibh maith agat

Fergus Ó hÍr,

Bainisteoir Stáisiúin/Station Manager
Raidió Fáilte 107.1fm
Ionad an Dá Spuaic
155 Sráid Northumberland
Béal Feirste
BT13 2JF

Tel: +44 28 9031 0013

Ríomhphoist   fergus@raidiofailte.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.